*Lãnh đạo

– Họ Tên: Nguyễn Quốc Hiếu

          – Chức vụ: Hiệu Trưởng

          – SĐT:0834502040

          – Email:hieu.pgd.th@gmail.com

– Họ Tên: Lê Hữu Phúc

          – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

          – SĐT:0907913697

          – Email:hunguyen10@gmail.com

*Đoàn thể

– Họ Tên: Trần Thị Thuý Loan

          – Chức vụ: Chủ Tịch Công Đoàn

          – SĐT:0834562525

          – Email:tranthithuyloan78@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Thị Bích Loan

          – Chức vụ: Bí Thư Chi Đoàn

          – SĐT:0855352936

          – Email:nguyenbichloan22@gmail.com

*Văn phòng

– Họ Tên: Đỗ Thị Kim Yến

          – Chức vụ: Kế toán

          – SĐT:0947370050

          – Email:kimyen15ak15@gmail.com

– Họ Tên: Võ Thị Gia Như

          – Chức vụ: Y tế học đường

          – SĐT:0949982727

          – Email:gianhu2503@gmail.com

*Tổ chuyên môn

– Họ Tên: Nguyễn Thị Kim Khoa

          – Chức vụ: Tổ trưởng khối 1

          – SĐT:0794294088

          – Email:nguyenthikimkhoa09@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Thị Thu

          – Chức vụ: Tổ phó khối 1

          – SĐT:0947910943

          – Email:ngthithu03@gmail.com

– Họ Tên: Trần Hoài Dương

          – Chức vụ: Tổ trưởng khối 2-3

          – SĐT:0386596610

          – Email:hoaiduong1992@gmail.com

– Họ Tên: Trương Quang Tấn

          – Chức vụ: Tổ phó khối 2-3

          – SĐT:0842123711

          – Email:thaytan1968@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Thị Thé

          – Chức vụ: Tổ trưởng khối 4-5

          – SĐT:0932626177

          – Email:thenguyenhue1978@gmail.com

– Họ Tên: Trần Thuý Phượng

          – Chức vụ: Tổ phó khối 4-5

          – SĐT:0854721118

          – Email:trthuyphuong.th.dt@gmail.com