ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ VII NHIỆM KÌ 2022 – 2025 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Đại hội đảng viên Chi bộ trường TH Nguyễn Huệ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiến hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại trường TH Nguyễn Huệ. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Liên – Phó bí thư Đảng ủy- Ủy ban kiểm tra thị trấn Sa Rài và đồng chí Nguyễn Tứ Phương– Đảng ủy viên – Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Sa Rài, đồng chí Hà Thành Quang – Đảng ủy viên-Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Sa Rài.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe dự thảo các báo cáo: Báo cáo chính trị của Chi bộ trường TH Nguyễn Huệ; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, ý kiến của đảng viên Chi bộ đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Chi bộ.

1

Đại biểu tham dự đại hội Đảng viên Chi bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Liên – Phó bí thư Đảng ủy- Ủy ban kiểm tra thị trấn Sa Rài đã đánh giá cao kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, xác định cụ thể những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn thuộc chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng được thực hiện rất tốt; Tổ chức chế độ sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, chất lượng; Trong công tác chuyên môn chỉ ủy đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, …. Bên cạnh đó, đối với những mặt hạn chế của Chi bộ thì chi ủy cũng đã mạnh dạn đưa ra để phân tích đánh giá để đề ra phương hướng khắc phục. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ như thời gian qua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị tất cả Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu chọn các đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành khóa mới.

2

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Liên phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

Các đảng viên dự Đại hội đã tập trung thảo luận tích cực, dân chủ các nội dung xoay quanh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

3

Đại biểu phát biểu ý kiến

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quốc Hiếu – Bí thư; đồng chí Lê Hữu Phúc – Phó Bí thư; đồng chí Phạm Nho, đồng Nguyễn Văn Em, đồng chí Nguyễn Thị Thé – Chi ủy viên.

4

Hình ảnh đồng chí Ánh Liên cùng các đồng chí  trong Chi ủy

nhiệm kì 2022-2025

Nguồn: Nguyễn Thị Thé